Termenii și condițiile generale ale ADMAG

Termenii și condițiile generale pentru companii

Termenii și condițiile generale pentru persoanele private

Termeni de ADMAG SRL ( "ADMAG"), 1 Decembrie 1918 Str, Nr 83, Calafat, județul Dolj pentru antreprenori .. (disponibil la adresa http: // www.admagsrl.com/ agb.htm). în primul rând Domeniul de aplicare al Termenilor și condițiilor generale 1.1 Acești termeni n condiții ( „Termenii“) se aplică tuturor tranzacțiilor de afaceri între ADMAG și cealaltă parte (denumit în continuare „Client n“) n, chiar dacă acestea nu sunt de acord în mod expres. Toate ADMAG cu de n clienții închise n contracte sunt exclusiv sub rezerva următoarelor condiții. Termenii și condițiile contradictorii sau abateri ale clientului se aplică numai dacă ADMAG a acceptat în mod expres valabilitatea lor în scris. 1.2 Acești termeni și condiții se aplică și în cazul în care ADMAG , conștient de termenii și condițiile contradictorii sau abateri ale clientului, efectuează livrarea către client fără rezervare, fără a contrazice în mod expres acest lucru. 1. 3 Pentru clarificare este oferit de ADMAG , dar judecător din cauza acestor condiții numai pentru antreprenori și distribuitori comerciali, nu pentru consumatori. în al doilea rând concluzie 2.1 oferte ADMAG în broșuri online și offline, reclame, cataloage și alte materiale promoționale sunt fără caracter obligatoriu. Schimbările tehnice sunt rezervate în contextul progresului tehnic și rezonabile. 2.2 Contractul se încheie după cum urmează: ADMAG sunt disponibile inițial fgrund au la solicitarea clientului. Clientul este în cadrul specificat în perioada de oferta a ofertei de un ordin scris (prin fax sau scrisoare), accesul lor va solicita imediat confirma t de ADMAG. Confirmarea de primire a comenzii se face prin trimiterea unei confirmare a comenzii sau a unei facturi prin e-mail la client.rezervare de telefon ro sau e-mail la (prin fax sau scrisoare) încheiate doar cu trimiterea unui ordin scris. 2. 3 Încheierea contractului este condiționată de o auto-aprovizionare corectă și corectă. În cazul în care bunurile nu sau doar parțial disponibile este sunt, clientul este informat imediat. În caz de nedisponibilitate, contraprestația va fi rambursată imediat. 2.4 Modificările și completările aduse ordinului de către client după încheierea efectivă a contractului necesită un acord separat între părți. treilea Prețurile și termenele de plată 3.1 Prețurile nu sunt obligatorii și trebuie înțelese ca prețuri nete în EURO / RON. Facturile trebuie plătite net fără reducere de la Skonti, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres. 3.2 Preturile sunt EXW gem. Incoterms 2010, cu excepția ambalajelor și a transporturilor, Sunt taxate separat Art. 4a TVA legală nu este inclusă în prețuri și este afișată separat. 3. 3 În cazul în care perioada de livrare convenită depășește două luni de la încheierea contractului, ADMAG are dreptul de a ajusta prețurile în funcție de creșterile de cost dintre comandă și livrare(în special datorită modificărilor prețurilor materialelor, creșterilor salariale) . 3. 4 Prețul de achiziție este scadent în termen de 10 zile de la expedierea facturii (data facturii), dacă nu sa convenit altfel. În cazul în care bunurile sunt livrate clientului numai după primirea facturii, perioada de plată menționată mai sus începe cu primirea bunurilor. Hotărârea pentru actualitatea plății este creditarea irevocabilă a sumei facturii din contul ADMAG. Tichetele și cecurile sunt acceptate numai cu acordul scris prealabil al ADMAG; prin care clientul suportă costul de reducere și de colectare a acestor mijloace de plată. 3.5 În cazul întârzierii efectuării plăților, ADMAG are dreptul de a solicita dobânzi de întârziere de 0,1% pe zi și orice alte daune . 3.6 Off de către client este permisă numai cu stabilit legal, necontestată sau recunoscute de cereri ADMAG. Clientul poate exercita un drept de reținere numai în măsura în care cererea reconvențională se bazează pe aceeași relație contractuală. 3.7 plăți sunt în primul rând cu privire la cererile mai mari împotriva clientului din BES cu ADMAG relație de afaceri tehenden se bazează pe T. Dacă costurile și dobânzile au apărut deja din cauza neîndeplinirii obligațiilor, se aplică următoarea comandă: mai întâi costurile, apoi dobânda și, în cele din urmă, creanța principală. 4 . Condiții de livrare, ambalare, risc de pericol 4 .1 S ofern nu ande r s convenit, livrare EXW se aplică (Incoterms 2010) „fabrica“ la Calafat asigurat si la riscul clientului. Încheierea unei asigurări de transport depinde de client. 4 .2 hl t ADMAG spalatorii de transport și de ambalare și se străduiește să țină seama de dorințele și interesele clientului. Ambalajele trebuie eliminate de către client. 4.3 Costul ambalajului va fi taxat separat. În cazul în care clientul dorește un pachet diferit, el trebuie să suporte costurile suplimentare care rezultă în acest caz , la discreția ADMAG, sau restul de ADMAG aflate în proprietatea goleste gratuit în termen de 3 luni. 4.4 În cazul în care, datorită unei circumstanțe pentru care clientul este responsabil, expedierea sau acceptarea este întârziată sau imposibilă, fără vina ADMAG , riscul se transmite clientului la expedierea notificării de disponibilitate pentru expediere sau acceptare. Clientul este răspunzător pentru toate daunele și costurile suplimentare suportate. 4.5 ADMAG are dreptul să efectueze livrări parțiale în măsura în care clientul nu suportă dezavantaje nerezonabile. 5 . Eke de livrare, delincvență, forță majoră 5.1 Datele de livrare în confirmarea comenzii nu sunt obligatorii. Au fost respectate scrisori "date de livrare obligatorii", sub rezerva livrării defectuoase și în timp util de către furnizorii ADMAG.Termenele sunt considerate îndeplinite dacă mărfurile au părăsit depozitul ADMAG până la expirarea lor sau dacă mărfurile nu pot fi expediate în timp util fără vina ADMAG, dar este anunțată disponibilitatea de expediere. 5.2 Începutul perioadei obligatorii de livrare presupune, în toate cazurile, îndeplinirea în timp util și corectă a obligațiilor clientului din întreaga relație de afaceri, precum și clarificarea tuturor întrebărilor tehnice și îndeplinirea tuturor obligațiilor de cooperare existente. În cazul în care clientul încalcă în mod vădit alte obligații de cooperare, ADMAG are dreptul de a solicita despăgubiri pentru daunele rezultate, inclusiv orice cheltuieli suplimentare. Alte pretenții sau drepturi rezervate. 5 .3 ADMAG va respecta obligația sa prin forță majoră, în special prin apariția unor circumstanțe excepționale imprevizibile, cum ar fi războiul, tulburările civile, actele de terorism, confiscarea sau alte măsuri de autoritate publică, greva, blocarea și alte litigii, lipsa generală de materii prime - ajutoarele și proviziile, daunele cauzate de mașini, ruperea mașinilor și alte defecțiuni , catastrofele naturale sau alte circumstanțe care nu pot fi controlate de ADMAG și care pot fi remediate numai cu efort nerezonabil, chiar dacă acestea sunt împiedicate de furnizori și subcontractanți, perioada de livrare se extinde într- . Este ADMAG , în aceste cazuri, livrare sau imposibil de performanță, intră într - o excepție de la obligațiile contractuale. a 6 - cererile de defecte 6 .1 Clientul trebuie să inspecteze livrările de bunuri imediat și să raporteze defectele în scris imediat după primirea bunurilor sau după descoperirea defectelor materiale . Clientul poate face de garanție pretinde numai finală atunci când a îndeplinit de inspecție și plângerea sa și a identificat deficiențe în termenul legal de 2 (două) zile afișate. Pretențiile de garanție sunt într - o Rist Gesamtf de 12 luni de la transferul riscului de a descoperi și de afișare. 6 .2 ADMAG pot solicita mostre bunuri respinse într - un termen care urmează să fie stabilită de ADMAG. Dacă, după verificarea notificării defecțiunii , devine evident că nu a fost făcută o reclamație în garanție, clientul suportă costurile rezultate. 6 . 3 Pretențiile de garanție sunt excluse în cazul unor abateri nesemnificative de la calitatea convenită în cazul în care clientul nu respectă instrucțiunile de utilizare sau de întreținere, modificărieditate în față marfă i mm t părți de client sau nu auto linearizat ERTE terțe părți sau de modificări sau alte lucrări asupra bunurilor prin intermediul conducătorilor. Același lucru este valabil și pentru erorile cauzate de utilizarea excesivă sau de manevrarea incorectă, care se abate de la specificațiile produsului sau de modificările în performanța serviciilor și alte modificări care servesc progresului tehnic. 6 . 4 În cazul unei reclamații eficiente, ADMAG are posibilitatea de a alege între eliminarea defectului și înlocuirea acestuia. Costurile pentru eliminarea defectului sunt suportate de ADMAG . În cazul excepțional al unei livrări de înlocuire , clientul trebuie să ramburseze părțile defecte . O ne de reparare sau înlocuire se efectuează în cazul unor defecte minore (mai puțin de 5% din totalul comenzii) numai dacă utilizarea bunurilor nu se poate aștepta în mod rezonabil din partea clientului . 6 . 5 Poate clientul mărfurile, în ciuda deficiențelor bijuterie. Pct. 6. Utilizarea 4 de mai sus, are doar o reducere rezonabilă a cererii prețul de achiziție. 6 . 6 Selectează performanța ulterioară ADMAG, sunt i h m ținute sosesc în afara unei perioade rezonabile de cel puțin două încercări disponibile. Dacă acestea nu au reușit, clientul are dreptul să stabilească un răgaz final final. La expirarea fara succes a ser După un timp, sunt disponibile la client s Două opțiuni disponibile: reducerea compensației sau retragerea din contract. O garanție încetează în cazul în care ADMAG nu a fost dat posibilitatea de a repara sau de înlocuire într - un termen rezonabil. a 7 - răspundere 7 . 1 Pe de o parte, ADMAG nu este răspunzătoare în temeiul dispozițiilor legale pentru încălcări pur neglijente ale obligațiilor contractuale neesențiale. Pe de altă parte , despăgubirile sunt, în general, limitate la compensarea daunelor previzibile, care apar în mod obișnuit . 7 . 2 Răspunderea juridică pentru un prejudiciu vieții, integrității corporale sau a sănătății nu este afectată de limitarea de mai sus. Același lucru este valabil și pentru răspunderea obligatorie în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse și răspunderea pentru ascunderea frauduloasă a unui defect sau ca urmare a adoptării unei garanții scrise acordate ( a se vedea mai jos punctul 7 .. 3). 7 . 3 ADMAG va prelua o garanție care depășește drepturile legale de eliminare a calității mărfurilor sau că bunurile vor păstra o anumită calitate pentru o anumită perioadă de timp, dacă acest lucru a fost convenit în scris în mod special. 7 . 4 Răspunderea suplimentară este exclusă. Aceasta înseamnă că ADMAG nu este răspunzător, în special, pentru daunele care nu au survenit pe bunurile înseși, cum ar fi: B. pierderi de profit și alte pierderi financiare. 7 . 5 Regulile de mai sus (inclusiv disclaimer and limitations) se aplică și responsabilității personale a angajaților, angajaților, angajaților, agenților și agenților delegați ai ADMAG. 7 .6 Revendicările pentru defecte devin scutite de stat în termen de un an, începând cu afirmarea creanței. a 8 - cu materialele clientului 8 .1 În cazul lucrărilor contractuale, ADMAG este răspunzător numai pentru buna execuție a serviciilor convenite, dar nu pentru calitatea și executarea materialelor furnizate, precum și pentru corectitudinea și completitudinea planurilor și instrucțiunilor furnizate de client ( client ) . Regularitatea și caracterul complet al acestora, precum și respectarea caracteristicilor de calitate dorite de client trebuie asigurate și verificate exclusiv de acesta . 8 .2 Dacă se iau măsuri speciale de precauție în depozitarea materialelor furnizate, clientul are Pentru a informa ADMAG separat despre acest lucru. ADMAG este singurul răspunzător pentrupagubele și pierderea materialelor furnizate prin acte intenționate sau grave neglijente . În contrast ADMAG nu își asumă nici o responsabilitate pentru uzura materiale și daune care au apărut din cauza instrucțiunilor și a planurilor clienților defecte. 8 .3 Cu excepția cazului în care sa convenit altfel, clientul trebuie să furnizeze ADMAG materiale pentru pregătirea serviciilor convenite, inclusiv executarea lucrărilor de încercare și a testelor de încercare . Clientul nu are nici o pretenție de compensare pentru costurile materialelor utilizate în acest scop. nouă solvabilitatea 9.1 I st bonitatea unui client după încheierea ADMAG discutabil are dreptul, în ciuda absenței acordului, plățile în avans, depozite de securitate sau în numerar la cerere. 9.2 ADMAG în cazul informațiilor de credit negativ, care poate îndeplini obligațiile contractuale ale clientului este discutabil, gem dreptul contractelor existente pentru cauză fără implicareainstanțelor. Art. 1552 să rezilieze și să pretindă daune . Acest lucru este valabil mai ales în cazul în care (i) împotriva activelor clientului forțată Voll au fost efectuate treckungsmaßnahmen, (ii) a fost solicitatăEI n insolvență proceduri, (iii) clientul relații contractuale obligatorii de părți este una dintre obligațiile care decurg din implicit și acest lucru Starea în ciuda avertismentelor care nu se încadrează în termenul stabilit este eliminată. 1 0. Drepturi de proprietate industrială 10.1 Dreptul de autor și exploatare a drepturilor la care clientul pe durata îndeplinirii comanda a cedat planuri de afaceri, desene de proiectare, prezentări, de exemplu, pentru procesul de fabricație și toate ilustrații, desene, înregistrări, construcții și punctelor de comutare Laenen și alte documente care au fost făcute de ADMAG rămân de o parte , în proprietatea lor . W ără permisiunea ADMAG nu poate acestea să fie puse la dispoziția unor terțe părți sau utilizate de către client fie în formă scrisă sau electronică . Clientul este răspunzător pentru propriii angajați și agenții delegați, precum și pentru restituirea imediată a ADMAG la cerere . 10 .2 Pe de altă parte, clientul are responsabilitatea de a se asigura că orice desene prezentate de el nu intervin în drepturile de proprietate ale terților și să despăgubească ADMAG în cazul reclamațiilor privind recursul. În cazul în care terții, bazându-se pe drepturi de proprietate industrială , interzic, în special, fabricarea și livrarea unor astfel de obiecte, ADMAG are dreptul , fără obligația de a verifica situația juridică, să înceteze orice activitate ulterioară și să solicite daune în caz de vină a clientului. 10 .3 Clientul este obligat la ADMAG informându- l despre orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. 1 1. Locul de executare, jurisdicția, legea aplicabilă 11 .1 Locul de prestare este Calafat, sediul social al ADMAG . 11.2 Pentru toate pretențiile prezente și viitoare din relația de afaceri competența exclusivă a sediului ADMAG în cazul în care ADMAG are dreptul să dea în judecată clientului la locul său de afaceri. 11.3 Se aplică legea română , excluzând validitatea Convenției ONU privind vânzările este . 1 2 . dispoziţii finale 12 .1 Clientul nu are dreptul să transfere și / sau să atribuie drepturi și obligații care decurg din relațiile contractuale care leagă părțile terților fără acordul scris prealabil al ADMAG . ADMAG are dreptul de a transfera părți sau întreaga comandă unor terțe părți fără a fi nevoie de consimțământul clientului. 12.2 Dacă în timpul perioadei contractuale apar circumstanțe care afectează în mod semnificativ efectele tehnice, juridice sau economice ale contractului astfel încât performanțele și avantajele nu mai sunt proporționale între ele, fiecare parte la contract poate solicita o adaptare a contractului la condițiile modificate.

Termenii și condițiile generale ale ADMAG SRL (" ADMAG "), Str. 1 Decembrie 1918 , Nr. 83, Calafat, Județul Dolj pentru Consumatori (Disponibil la adresa http: // www.admagsrl.com/ agb.htm). în primul rând Domeniul de aplicare al Termenilor și condițiilor generale 1.1 Acești termeni n condiții ( „Termenii“) se aplică tuturor tranzacțiilor de afaceri între ADMAG și cealaltă parte (denumit în continuare „Client n“) n, chiar dacă acestea nu sunt de acord în mod expres. Toate ADMAG cu de n clienții închise n contracte sunt exclusiv sub rezerva următoarelor condiții. Termenii și condițiile contradictorii sau abateri ale clientului se aplică numai dacă ADMAG a acceptat în mod expres valabilitatea lor în scris. 1.2 Acești termeni și condiții se aplică și în cazul în care ADMAG , conștient de termenii și condițiile contradictorii sau abateri ale clientului, efectuează livrarea către client fără rezervare, fără a contrazice în mod expres acest lucru. 1. 3 Pentru clarificare este oferit de ADMAG , dar judecător din cauza acestor condiții numai pentru antreprenori și distribuitori comerciali, nu pentru consumatori. în al doilea rând concluzie 2.1 oferte ADMAG în broșuri online și offline, reclame, cataloage și alte materiale promoționale sunt fără caracter obligatoriu. Schimbările tehnice sunt rezervate în contextul progresului tehnic și rezonabile. 2.2 Contractul se încheie după cum urmează: ADMAG sunt disponibile inițial fgrund au la solicitarea clientului. Clientul este în cadrul specificat în perioada de oferta a ofertei de un ordin scris (prin fax sau scrisoare), accesul lor va solicita imediat confirma t de ADMAG. Confirmarea de primire a comenzii se face prin trimiterea unei confirmare a comenzii sau a unei facturi prin e-mail la client.rezervare de telefon ro sau e-mail la (prin fax sau scrisoare) încheiate doar cu trimiterea unui ordin scris. 2. 3 Încheierea contractului este condiționată de o auto-aprovizionare corectă și corectă. În cazul în care bunurile nu sau doar parțial disponibile este sunt, clientul este informat imediat. În caz de nedisponibilitate, contraprestația va fi rambursată imediat. 2.4 Modificările și completările aduse ordinului de către client după încheierea efectivă a contractului necesită un acord separat între părți. treilea Prețurile și termenele de plată 3.1 Prețurile nu sunt obligatorii și trebuie înțelese ca prețuri nete în EURO / RON. Facturile trebuie plătite net fără reducere de la Skonti, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres. 3.2 Preturile sunt EXW gem. Incoterms 2010, cu excepția ambalajelor și a transporturilor, Sunt taxate separat Art. 4a TVA legală nu este inclusă în prețuri și este afișată separat. 3. 3 În cazul în care perioada de livrare convenită depășește două luni de la încheierea contractului, ADMAG are dreptul de a ajusta prețurile în funcție de creșterile de cost dintre comandă și livrare(în special datorită modificărilor prețurilor materialelor, creșterilor salariale) . 3. 4 Prețul de achiziție este scadent în termen de 10 zile de la expedierea facturii (data facturii), dacă nu sa convenit altfel. În cazul în care bunurile sunt livrate clientului numai după primirea facturii, perioada de plată menționată mai sus începe cu primirea bunurilor. Hotărârea pentru actualitatea plății este creditarea irevocabilă a sumei facturii din contul ADMAG. Tichetele și cecurile sunt acceptate numai cu acordul scris prealabil al ADMAG; prin care clientul suportă costul de reducere și de colectare a acestor mijloace de plată. 3.5 În cazul întârzierii efectuării plăților, ADMAG are dreptul de a solicita dobânzi de întârziere de 0,1% pe zi și orice alte daune . 3.6 Off de către client este permisă numai cu stabilit legal, necontestată sau recunoscute de cereri ADMAG. Clientul poate exercita un drept de reținere numai în măsura în care cererea reconvențională se bazează pe aceeași relație contractuală. 3.7 plăți sunt în primul rând cu privire la cererile mai mari împotriva clientului din BES cu ADMAG relație de afaceri tehenden se bazează pe T. Dacă costurile și dobânzile au apărut deja din cauza neîndeplinirii obligațiilor, se aplică următoarea comandă: mai întâi costurile, apoi dobânda și, în cele din urmă, creanța principală. 4 . Condiții de livrare, ambalare, risc de pericol 4 .1 S ofern nu ande r s convenit, livrare EXW se aplică (Incoterms 2010) „fabrica“ la Calafat asigurat si la riscul clientului. Încheierea unei asigurări de transport depinde de client. 4 .2 hl t ADMAG spalatorii de transport și de ambalare și se străduiește să țină seama de dorințele și interesele clientului. Ambalajele trebuie eliminate de către client. 4.3 Costul ambalajului va fi taxat separat. În cazul în care clientul dorește un pachet diferit, el trebuie să suporte costurile suplimentare care rezultă în acest caz , la discreția ADMAG, sau restul de ADMAG aflate în proprietatea goleste gratuit în termen de 3 luni. 4.4 În cazul în care, datorită unei circumstanțe pentru care clientul este responsabil, expedierea sau acceptarea este întârziată sau imposibilă, fără vina ADMAG , riscul se transmite clientului la expedierea notificării de disponibilitate pentru expediere sau acceptare. Clientul este răspunzător pentru toate daunele și costurile suplimentare suportate. 4.5 ADMAG are dreptul să efectueze livrări parțiale în măsura în care clientul nu suportă dezavantaje nerezonabile. 5 . Eke de livrare, delincvență, forță majoră 5.1 Datele de livrare în confirmarea comenzii nu sunt obligatorii. Au fost respectate scrisori "date de livrare obligatorii", sub rezerva livrării defectuoase și în timp util de către furnizorii ADMAG.Termenele sunt considerate îndeplinite dacă mărfurile au părăsit depozitul ADMAG până la expirarea lor sau dacă mărfurile nu pot fi expediate în timp util fără vina ADMAG, dar este anunțată disponibilitatea de expediere. 5.2 Începutul perioadei obligatorii de livrare presupune, în toate cazurile, îndeplinirea în timp util și corectă a obligațiilor clientului din întreaga relație de afaceri, precum și clarificarea tuturor întrebărilor tehnice și îndeplinirea tuturor obligațiilor de cooperare existente. În cazul în care clientul încalcă în mod vădit alte obligații de cooperare, ADMAG are dreptul de a solicita despăgubiri pentru daunele rezultate, inclusiv orice cheltuieli suplimentare. Alte pretenții sau drepturi rezervate. 5 .3 ADMAG va respecta obligația sa prin forță majoră, în special prin apariția unor circumstanțe excepționale imprevizibile, cum ar fi războiul, tulburările civile, actele de terorism, confiscarea sau alte măsuri de autoritate publică, greva, blocarea și alte litigii, lipsa generală de materii prime - ajutoarele și proviziile, daunele cauzate de mașini, ruperea mașinilor și alte defecțiuni , catastrofele naturale sau alte circumstanțe care nu pot fi controlate de ADMAG și care pot fi remediate numai cu efort nerezonabil, chiar dacă acestea sunt împiedicate de furnizori și subcontractanți, perioada de livrare se extinde într- . Este ADMAG , în aceste cazuri, livrare sau imposibil de performanță, intră într - o excepție de la obligațiile contractuale. a 6 - cererile de defecte 6 .1 Clientul trebuie să inspecteze livrările de bunuri imediat și să raporteze defectele în scris imediat după primirea bunurilor sau după descoperirea defectelor materiale . Clientul poate face de garanție pretinde numai finală atunci când a îndeplinit de inspecție și plângerea sa și a identificat deficiențe în termenul legal de 2 (două) zile afișate. Pretențiile de garanție sunt într - o Rist Gesamtf de 12 luni de la transferul riscului de a descoperi și de afișare. 6 .2 ADMAG pot solicita mostre bunuri respinse într - un termen care urmează să fie stabilită de ADMAG. Dacă, după verificarea notificării defecțiunii , devine evident că nu a fost făcută o reclamație în garanție, clientul suportă costurile rezultate. 6 . 3 Pretențiile de garanție sunt excluse în cazul unor abateri nesemnificative de la calitatea convenită în cazul în care clientul nu respectă instrucțiunile de utilizare sau de întreținere, modificărieditate în față marfă i mm t părți de client sau nu auto linearizat ERTE terțe părți sau de modificări sau alte lucrări asupra bunurilor prin intermediul conducătorilor. Același lucru este valabil și pentru erorile cauzate de utilizarea excesivă sau de manevrarea incorectă, care se abate de la specificațiile produsului sau de modificările în performanța serviciilor și alte modificări care servesc progresului tehnic. 6 . 4 În cazul unei reclamații eficiente, ADMAG are posibilitatea de a alege între eliminarea defectului și înlocuirea acestuia. Costurile pentru eliminarea defectului sunt suportate de ADMAG . În cazul excepțional al unei livrări de înlocuire , clientul trebuie să ramburseze părțile defecte . O ne de reparare sau înlocuire se efectuează în cazul unor defecte minore (mai puțin de 5% din totalul comenzii) numai dacă utilizarea bunurilor nu se poate aștepta în mod rezonabil din partea clientului . 6 . 5 Poate clientul mărfurile, în ciuda deficiențelor bijuterie. Pt. 4 Utilizarea de mai sus, durează doar o reducere rezonabilă a cererii prețul de achiziție. 6 . 6 Selectează performanța ulterioară ADMAG, sunt i h m ținute sosesc în afara unei perioade rezonabile de cel puțin două încercări disponibile. Dacă acestea nu au reușit, clientul are dreptul să stabilească un răgaz final final. La expirarea fara succes a ser După un timp, sunt disponibile la client s Două opțiuni disponibile: reducerea compensației sau retragerea din contract. Răspunderea pentru defecte încetează dacă ADMAG a dat posibilitatea de ao rectifica sau de a le înlocui într-un termen rezonabil . a 7 - răspundere 7 . 1 Pe de o parte, ADMAG nu este răspunzătoare în temeiul dispozițiilor legale pentru încălcări pur neglijente ale obligațiilor contractuale neesențiale. Pe de altă parte , despăgubirile sunt, în general, limitate la compensarea daunelor previzibile, care apar în mod obișnuit . 7 . 2 Răspunderea juridică pentru un prejudiciu vieții, integrității corporale sau a sănătății nu este afectată de limitarea de mai sus. Același lucru este valabil și pentru răspunderea obligatorie în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse și răspunderea pentru ascunderea frauduloasă a unui defect sau ca urmare a adoptării unei garanții scrise acordate ( a se vedea mai jos punctul 7 .. 3). 7 . 3 ADMAG va prelua o garanție care depășește drepturile legale de eliminare a calității mărfurilor sau că bunurile vor păstra o anumită calitate pentru o anumită perioadă de timp, dacă acest lucru a fost convenit în scris în mod special. 7 . 4 Răspunderea suplimentară este exclusă. Aceasta înseamnă că ADMAG nu este răspunzător, în special, pentru daunele care nu au survenit pe bunurile înseși, cum ar fi: B. pierderi de profit și alte pierderi financiare. 7 . 5 Regulile de mai sus (inclusiv disclaimer and limitations) se aplică și responsabilității personale a angajaților, angajaților, angajaților, agenților și agenților delegați ai ADMAG. 7 .6 Revendicările pentru defecte devin scutite de stat în termen de un an, începând cu afirmarea creanței. a 8 - cu materialele clientului 8 .1 În cazul lucrărilor contractuale, ADMAG este răspunzător numai pentru buna execuție a serviciilor convenite, dar nu pentru calitatea și executarea materialelor furnizate, precum și pentru corectitudinea și completitudinea planurilor și instrucțiunilor furnizate de client ( client ) . Regularitatea și caracterul complet al acestora, precum și respectarea caracteristicilor de calitate dorite de client trebuie asigurate și verificate exclusiv de acesta . 8 .2 Dacă se iau măsuri speciale de precauție în depozitarea materialelor furnizate, clientul are Pentru a informa ADMAG separat despre acest lucru. ADMAG este singurul răspunzător pentrupagubele și pierderea materialelor furnizate prin acte intenționate sau grave neglijente . În contrast ADMAG nu își asumă nici o responsabilitate pentru uzura materiale și daune care au apărut din cauza instrucțiunilor și a planurilor clienților defecte. 8 .3 Cu excepția cazului în care sa convenit altfel, clientul trebuie să furnizeze ADMAG materiale pentru pregătirea serviciilor convenite, inclusiv executarea lucrărilor de încercare și a testelor de încercare . Clientul nu are nici o pretenție de compensare pentru costurile materialelor utilizate în acest scop. nouă solvabilitatea 9.1 I st bonitatea unui client după încheierea ADMAG discutabil are dreptul, în ciuda absenței acordului, plățile în avans, depozite de securitate sau în numerar la cerere. 9.2 ADMAG în cazul informațiilor de credit negativ, care poate îndeplini obligațiile contractuale ale clientului este discutabil, gem dreptul contractelor existente pentru cauză fără implicareainstanțelor. Art. 1552 să rezilieze și să pretindă daune . Acest lucru este valabil mai ales în cazul în care (i) împotriva activelor clientului forțată Voll au fost efectuate treckungsmaßnahmen, (ii) a fost solicitatăEI n insolvență proceduri, (iii) clientul relații contractuale obligatorii de părți este una dintre obligațiile care decurg din implicit și acest lucru Starea în ciuda avertismentelor care nu se încadrează în termenul stabilit este eliminată. 1 0. Drepturi de proprietate industrială 10.1 Dreptul de autor și exploatare a drepturilor la care clientul pe durata îndeplinirii comanda a cedat planuri de afaceri, desene de proiectare, prezentări, de exemplu, pentru procesul de fabricație și toate ilustrații, desene, înregistrări, construcții și punctelor de comutare Laenen și alte documente care au fost făcute de ADMAG rămân de o parte , în proprietatea lor . W ără permisiunea ADMAG nu poate acestea să fie puse la dispoziția unor terțe părți sau utilizate de către client fie în formă scrisă sau electronică . Clientul este răspunzător pentru propriii angajați și agenții delegați, precum și pentru restituirea imediată a ADMAG la cerere . 10 .2 Pe de altă parte, clientul are responsabilitatea de a se asigura că orice desene prezentate de el nu intervin în drepturile de proprietate ale terților și să despăgubească ADMAG în cazul reclamațiilor privind recursul. În cazul în care terții, bazându-se pe drepturi de proprietate industrială , interzic, în special, fabricarea și livrarea unor astfel de obiecte, ADMAG are dreptul , fără obligația de a verifica situația juridică, să înceteze orice activitate ulterioară și să solicite daune în caz de vină a clientului. 10 .3 Clientul este obligat la ADMAG informându- l despre orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. 1 1. Locul de executare, jurisdicția, legea aplicabilă 11 .1 Locul de prestare este Calafat, sediul social al ADMAG . 11.2 Pentru toate pretențiile prezente și viitoare din relația de afaceri competența exclusivă a sediului ADMAG în cazul în care ADMAG are dreptul să dea în judecată clientului la locul său de afaceri. 11.3 Se aplică legea română , excluzând validitatea Convenției ONU privind vânzările este . 1 2 . dispoziţii finale 12 .1 Clientul nu are dreptul să transfere și / sau să atribuie drepturi și obligații care decurg din relațiile contractuale care leagă părțile terților fără acordul scris prealabil al ADMAG . ADMAG are dreptul de a transfera părți sau întreaga comandă unor terțe părți fără a fi nevoie de consimțământul clientului. 12.2 Dacă în timpul perioadei contractuale apar circumstanțe care afectează în mod semnificativ efectele tehnice, juridice sau economice ale contractului astfel încât performanțele și avantajele nu mai sunt proporționale între ele, fiecare parte la contract poate solicita o adaptare a contractului la condițiile modificate.